Start

 

Värmland Psykologkompetens

Insatser av legitimerad psykolog

Psykologiskt perspektiv på utmanande situationer

Föreläsningar och handledning utifrån forskning och evidens

Arbetar inom Värmland med Karlstad som utgångspunkt

Anpassar upplägg och tid utifrån ert behov


Behöver ni hjälp att förstå en persons agerande? Vill ni öka er kunskap om människor?

Värmland Psykologkompetens erbjuder handledning, konsultation, föreläsning och utbildning inom psykologi. Alla uppdrag utförs av mig, Oskar Eriksson, legitimerad psykolog som genomgår specialistutbildning inom hälsopsykologi samt är en uppskattad handledare och föreläsare. Kunskap om psykologi kan förbättra och utveckla människor och verksamhet inom alla typer av organisationer. Jag erbjuder därför tjänster inom en rad olika verksamhetsområden som förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, boenden, näringsliv m.m.


Hur fungerar handledning eller konsultation? 

Ibland hamnar vi i situationer där det är svårt att förstå mänskligt beteende. Det som personen framför oss gör kan verka obegripligt och skapa frustration. För att återfå sin professionalitet kan det då vara viktigt att bättre förstå vad som kan ligga bakom beteendet. Där kan psykologisk kunskap hjälpa. Forskning visar att det är lättare att hjälpa en annan person om dennes beteende är begripligt för oss. Kunskap ökar också tilltron till den egna förmågan när det gäller att hantera svåra situationer. Genom handledning eller konsultation kan kompetensen öka vilket gör att arbetsmiljön förbättras och arbetsglädjen kan återvända. Läs mer under konsultation och handledning.

Handledning

Exempel på konsultationer och handledningar

Föreläsning

Exempel på föreläsningar och utbildningar

Värmland Psykologkompetens

Mer om Värmland Psykologkompetens

Psykologi är spännande!

Jag är övertygad om att psykologi går att förklara enkelt och intresseväckande. Det är otroligt spännande att bättre förstå varför vi människor gör som vi gör. Genom bilder, liknelser och exempel vill jag på ett lättillgängligt sätt sprida psykologisk kunskap som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Utifrån min kunskap vill jag hjälpa er genom att vi tillsammans diskuterar och hittar lösningar på era svårigheter.


Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

Värmland Psykologkompetens är medlem i

och innehar F-skattsedel