Värmland Psykologkompetens

Värmland Psykologkompetens AB startades i december 2015 efter att jag tillfrågades om en föreläsningsinsats. Sedan dess har det blivit många intressanta och givande möten med barn och vuxna inom en rad olika verksamheter så som förskola, skola, gymnasieskola, HVB-hem och hälso- och sjukvård.

Några av Värmland Psykologkompetens tidigare och/eller nuvarande uppdragsgivare

Arvika kommun

Grums kommun

Hammarö kommun

Internationella Engelska Skolan Karlstad

Karlstad Fria Läroverk

KLARA Gymnasium Karlstad

Kristinehamns kommun

Landstinget i Värmland

Montessorifriskolan Stellatus

Säffle kommun

 

Vision

Min tanke med Värmland Psykologkompetens är att utifrån forskning och beprövad erfarenhet sprida psykologisk kunskap på ett lättillgängligt och informativt sätt. Det är min fasta övertygelse att psykologi fyller en viktig funktion inom alla typer av verksamheter där människor verkar. Det kan gälla organisation, grupp och/eller individ och beröra olika områden som kognition, perception, minne, utveckling, hälsa, psykopatologi och psykologisk behandling.

 

Vem är jag?

Företaget ägs och drivs av mig, Oskar Eriksson, som sedan 2011 är legitimerad psykolog. Jag arbetar utifrån en bred bas från psykologprogrammet med diverse påbyggnadsutbildningar med arbetserfarenhet inom bl.a. förskola och skola, vuxenpsykiatri samt primärvård. Jag har haft olika förtroendeuppdrag och har t.ex. varit handledare för PTP-psykologer (psykologer som arbetar för att erhålla sin legitimation).

 

Genom Värmland Psykologkompetens har jag möjlighet till några av de roligaste uppdragen som finns: att föreläsa, utbilda och genom konsultation eller handledning få agera bollplank och ge ett psykologiskt perspektiv på uppkomna situationer. På så sätt har jag förmånen att hjälpa individer eller arbetslag att hitta konkreta och pragmatiska lösningar.

 

Bra att veta

Värmland Psykologkompetens AB är medlem i Psykologföretagarna som är en del av Sveriges Psykologförbund och jag följer deras etiska riktlinjer. Psykologlegitimationen, som utfärdas av Socialstyrelsen, utgör en garant för att mitt arbete sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag arbetar självklart utifrån sekretess och hanterar känsliga uppgifter med stor omsorg. I förekommande fall använder jag ett hårdvarukrypterat usb-minne för att ytterligare förhindra utomstående att ta del av känslig information.

(texten i den skuggade mappen på bilden är inte känslig utan används bara som exempel)

Värmland Psykologkompetens är godkänt för F-skatt samt moms och har organisationsnummer 559038-2502.

Värmland Psykologkompetens är medlem i

© Värmland Psykologkompetens AB 2018

Kontaktuppgifter:

E-post: varmland@psykologkompetens.com

Telefon: 0704-261626