Värmland Psykologkompetens är medlem i

 

Värmland Psykologkompetens

Konsultation  Handledning  Föreläsning  Utbildning


  • Insatser av legitimerad psykolog
  • Psykologiskt perspektiv på svåra situationer
  • Lär dig mer om hur människor fungerar och varför
  • Föreläsningar och handledning utifrån forskning och evidens
  • Arbetar inom Värmland med Karlstad som utgångspunkt
  • Anpassar upplägg och tid utifrån ert behov


Behöver ni hjälp att förstå en persons agerande? Eller vill ni öka er kunskap om människor?

Värmland Psykologkompetens erbjuder handledning, konsultation, föreläsningar och utbildningar inom psykologi. Alla uppdrag utförs av mig, Oskar Eriksson, som är legitimerad psykolog samt en uppskattad handledare och föreläsare. Kunskap om psykologi är viktigt inom alla verksamheter som jobbar med människor och jag erbjuder därför tjänster inom områden som förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, olika former av boenden, företag m.m.


Varför fungerar handledning eller konsultation? 

Ibland hamnar vi i situationer där det är svårt att förstå mänskligt beteende. Det som personen framför oss gör kan verka obegripligt och skapa frustration. För att återfå sin professionalitet kan det då vara viktigt att bättre förstå vad som kan ligga bakom beteendet. Där kan psykologisk kunskap hjälpa. Forskning visar att det är lättare att hjälpa en annan person om dennes beteende är begripligt för oss. Kunskap ökar tilltron till den egna förmågan när det gäller att hantera svåra situationer. På så sätt kan arbetsmiljön förbättras och arbetsglädjen återvända.Handledning

Exempel på konsultationer och handledningar

Föreläsning

Exempel på föreläsningar och utbildningar

Värmland Psykologkompetens

Mer om Värmland Psykologkompetens

Behöver psykologi vara krångligt?

Nej! Jag är övertygad om att psykologi tvärtom går att förklara enkelt och intresseväckande. Genom mycket bilder, liknelser och exempel vill jag sprida psykologisk kunskap på ett lättillgängligt sätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. På så sätt kan jag hjälpa er genom att vi tillsammans hittar lösningar på era svårigheter.


Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

och innehar F-skattsedel

© Värmland Psykologkompetens AB 2019

Kontaktuppgifter: 

E-post: varmland@psykologkompetens.com

Telefon: 0704-261626